SOS government rules design

van 17 maart tot 17 mei 2010

Het is alweer de derde keer dat De Affiche Galerij en de Stichting Schoon of Schijn met elkaar tot een vruchtbare samenwerking komen. De Stichting Schoon of Schijn is in 2007 op initiatief van Gert Dumbar opgericht om het Haagse ontwerpersklimaat sterker onder de aandacht en over het voetlicht te brengen. In 2007 maakten Haagse ontwerpers op het thema Schoon of Schijn een affiche waarin zij “de schone schijn van design” aan de kaak stelden. In 2008 was daar het HAAGS KAPITAAL, een alfabet met leestekens en cijfers.

Dit jaar geven 60 ontwerpers uit Den Haag en Berlijn in hun affiches commentaar op het thema “SOS Government rules design”.

De Nederlandse overheid werd decennia lang door de ontwerperswereld (architecten, industrieel-, product- en grafisch ontwerpers) gerespecteerd vanwege haar voorbeeldig opdrachtgeverschap. We kunnen zelfs beweren dat deze houding een belangrijke voedingsbodem vormde voor de ‘rise of Dutch Design’. Helaas is er veel veranderd de afgelopen jaren en is de Europese regelgeving ook voor de Nederlandse overheid de norm geworden.

Creativiteit staat hoog op de (export-)agenda staat. Elke gerenomeerde stad bedenkt wel een ontwerpersbroedplaats in een leeggevallen industriegebied, maar de nieuw gehuisvestte kleine ontwerpbureautjes blijken, vanwege ingewikkelde aanbestedingsnormen, nauwelijks aan het werk te kunnen voor deze gemeentelijke-, regionale, landelijke danwel Europese overheden die hen zo graag gevestigd zien.

Nu is daar de Commissie Hofnar*, als intermediair tussen de partijen. Ten eerste weet hij de Haagse en Berlijnse ontwerperswereld te prikkelen en te motiveren om een serie affiches te maken met als thema SOS government rules design. Vervolgens geeft hij de overheid de gelegenheid van zich af te bijten in twee battles met de creatieven. Met als positief neveneffect dat beide partijen eens kennis met elkaar kunnen maken zonder hoge muren van regels die dat normaliter beletten.

* De Commissie Hofnar is een initiatief van Stichting Schoon of Schijn. De reeks evenementen valt onder de paraplu van Design Den Haag 2010.